مطالب جامع مهدوی

توسل ها

توسل حاج شیخ عبد ا…مجد و نجات فرزند از هلاکت در سقوط از کوه


توسل حاج شیخ عبد ا…مجد و نجات فرزند از هلاکت در سقوط از کوهدانشمند محترم آقای حاج شیخ عبدا…مجد فقیهی بروجردی حکایت می کنند:بند زاده کوچکم از…

توسل ها

همه جا سخن از منجی است


عبد الحمید المهاجرنویسنده لبنانی در کتاب خویش که به عنوان ((پیرامون حضرت مهدی(ع))ترجمه شده است. می نویسد:((…ساعت ده شب در خیابان عمومی همراه جمعی از دوستان راه…