اختفا

زندگی امام مهدی

خلاصه ای از زندگی امام مهدی (عج)


گروهی از محققین مرکز تخصصی مهــدویت قم پاســخ می دهـند: آخرین امام شیعیان و دوازدهمین جانشین رسول خدا(ص)در سپیده دم جمعه،نیمه شعبان سال 255 ق  در سامرا…