شهید_برونسی

مطالب خواندنی

سفارش شهید برونسی به فرزندش


یکی از سفارش های مهم این شهید والا مقام به فرزندانش این است که: فرزندانم!خوب به قرآن گوش کنید و این کتاب را سر مشق زندگی تان…