اهداف منجی

مطالب جامع مهدوی

گسترش عدالت


گسترش عدالت در سراسر جهان یکی از بزرگ ترین اهداف منجی در آخر الزمان می باشد در همه احادیث که در زمینه مهدویت وارد شده رد پایی…