سخن بزرگان

اخبار

توصیه سید ابن طاووس به فرزندان خود درباره امام زمان (عج)


🔴 چگونه توجه امام زمان(عج)را به خود جلب کنیم؟ 🌹وصیت سید بن طاووس به فرزندان خود: 🔹 در پیروی و وفاداری و دلبستگی به #امام_زمان آنگونه باش…