مهدویت امتداد غدیر

مطالب جامع مهدوی

گوشه ای از فرموده های حضرت پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر


اى گروه مردم! تعداد شما بيش از آن است كه با من دست بيعت دهيد، و خداوند مرا مأمور فرموده تا از شما در باره امارت على…