انتظار

مطالب خواندنی

ماه رمضان و انتظار


همان طور که رمضان فقط لب فرو بستن از غذا و طعام نیست که جان فروبستن از گناه است؛ انتظار هم فقط به لب ذکر مهدی(عج) آوردن…

مطالب جامع مهدوی

وظیفه ما در زمان غیبت


در زمان غيبت دانستن اينكه امام در چه زمانى ظهور مى كنند و يا اينكه اكنون در كجا زندگى مى كنند، ارزش چندانى ندارد، آنچه ارزشمند است…

توسل ها

همه جا سخن از منجی است


عبد الحمید المهاجرنویسنده لبنانی در کتاب خویش که به عنوان ((پیرامون حضرت مهدی(ع))ترجمه شده است. می نویسد:((…ساعت ده شب در خیابان عمومی همراه جمعی از دوستان راه…