تشرفات

مظلوم ترین فرد عالم


دانشمند محترم آیت الله سید مرتضی مجتهدی سیستانی دامت برکاته، در کتاب ارزشمند صحیفه مهدیه آورده است: متأسّفانه اکنون نه تنها در عبادات فردی بلکه در بیشتر…

اخبار

آغاز ماه محرم


اخبار

پرستار منتظر


به نام حبیب…. تقدیم به روح پاک قطب عالم امکان حضرت عصر و صاحب الزمان(عج)…. پرستار منتظر سرم دارد از درد میترکد …هر چقدر شقیقه هایم را…

اخبار

کمک نقدی به خانواده های محترم نیازمند


به تلاش موسسه یاوران صاحب الزمان عح، 5 عدد کارت هدیه 500 هزارتومانی به خانواده های محترم نیازمند اهدا شد

اخبار

شما نیز میتوانید در تهیه بسته های غذایی برای نیازمندان مشارکت داشته باشید