اخبار

برنامه طبخ و توزیع غذا بین نیازمندان در روز میلاد حضرت محمد(ص) – 14 مهر 1402


برنامه ای برای طبخ غذا و توزیع آن بین نیازمندان واقعی در روز میلاد پیامبر خوبی ها، حضرت محمد مصطفی(ص) در تاریخ 14 مهر 1402 در نظر…