اخبار

گزارش توزیع مواد غذایی در 21 ماه رمضان – 23 فروردین 1402


با لطف پروردگار مهربان و همت شما خیرین محترم و بزرگوار در روز ۲۱ ماه مبارک رمضان برابر با ۲۳ فرودین ۱۴۰۲ خورشیدی ۱۵ بسته مواد غذایی…

اخبار

برنامه توزیع بسته های مواد غذایی جهت نیازمندان در شب 21 ماه رمضان


در نظر داریم در شب 21 ماه رمضان (23 فروردین 1402) با تهیه بسته های غذایی بتوانیم کمک اندکی به نیازمندان واقعی داشته باشیم. شما عزیزان میتوانید…