کمک به نیازمندان

برنامه توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان – بهمن ماه 1402


🧷توزیع بسته های مواد غذایی(ویژه ایتام و نیازمندان) 🌾به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج) 🌾به نیت شفای همه بیماران 🌾به نیت اموات و گذشتگان…