کمک به نیازمندان

تعمیر و گازگیری یخچال نیازمند با کمک خیرین


با لطف خدا و حمایت شما خیرین محترم مبلغ پانزده میلیون ریال جهت تعمیر و گازگیری یخچال به حساب خانواده نیازمند تحت پوشش موسسه یاوران حضرت صاحب…

اخبار

گزارش توزیع بسته های غذایی در تاریخ 4 اردیبهشت


توزیع بسته های مواد غذایی در تاریخ ۴اردیبهشت ۱۴۰۱

اخبار

گزارش طبخ و توزیع غذا بین نیازمندان در تاریخ دوم اردیبهشت 1401


سلام و عرض ادب با لطف خدا و حمایت شما خیرین محترم و بزرگوار روز جمعه(۲۰رمضان)طبخ غذا انجام شد و تحت عنوان اطعام مهدوی(مهر مهدوی)میان نیازمندان توزیع…