دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

خدای تبارک و تعالى زمین را خالی از حجت نگذاشته، و تا روز قیامت نیز خالی از حجت نخواهد گذاشت


امام حسن عسکری (علیه السلام)فرمودند: 🔸️خداى تبارک و تعالى از زمان آدم (عليه السلام) زمین را خالی از حجت نگذاشته است، و تا روز قیامت نیز خالی…